اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس7 : طلای سیاه

کشور ما به علت قرار گرفتن در یکی از کانون‌های مهم انرژی جهان و همچنین دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز با مسائل مختلفی در این زمینه روبه رو است لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این فصل دانش آموزان با انواع منابع انرژی و پراکندگی انرژی نفت و گاز در کشور ...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و نکات مهم علوم دوم، درس9 : سرگذشت دانه

دانش آموزان در سال گذشته با قسمت‌های مختلف گیاه و کاشت دانه آشنا شدند. در این درس آنان دانه‌های مختلف محل زندگی خود را جمع آوری، مشاهده، توصیف و دسته بندی می‌کنند. آنان باید درباره استفاده‌های مختلف از دانه‌ها و به ویژه دانه‌هایی که غذای ما را تشک...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ماسک یلدا

ماسک یلدایی انار و هندوانه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه فارسی و نگارش (3)

طرح درس سالانه فارسی و نگارش (3)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه فارسی و نگارش (2) یازدهم

طرح درس سالانه فارسی و نگارش (2) یازدهم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد یک فرمول برای اتوماتیک کردن همیاری کامپیوتر جهت طراحی قطعات ماشین

دانلود تحقیق درمورد یک فرمول برای اتوماتیک کردن همیاری کامپیوتر جهت طراحی قطعات ماشین

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد هويت ملي و جهاني شدن

دانلود تحقیق درمورد هويت ملي و جهاني شدن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد هندبال

دانلود تحقیق درمورد هندبال

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدني

دانلود تحقیق درمورد وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدني

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد وظیفه کنترل

دانلود تحقیق درمورد وظیفه کنترل

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران

دانلود تحقیق درمورد وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد ورزش معلولین جهان

دانلود تحقیق درمورد ورزش معلولین جهان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیگــــر فایل ها